SÁNG – Hành trình đầu tiên.

Ngày 19/5,

Hôm nay nhóm gồm Thư, Matt, Rachel và tôi đã đến thăm và gặp bảy bạn học sinh của Trường Cấp hai Nhị Trường Cầu Ngang. Đây là những học trò của cô Ly, một người bạn thời đại học của tôi.

Trước khi đến thăm các em, Ly và tôi đã trò chuyện, thảo luận và chọn ngày cho buổi gặp gỡ. Thật ra ban đầu tôi muốn tặng vài suất học bổng nhỏ cho các em học sinh nghèo hiếu học. Nhưng sau đó mọi thứ chuyển hướng. Ly nói các em nghèo thì lại không chăm học, còn ngược  lại, những em có kết quả khá tốt thì hoàn cảnh gia đình ổn. Tuy nhiên, do cộng đồng xung quanh nên các em vẫn chưa nhận thức được việc học quan trọng như thế nào. Từ lúc đó, tôi đã mong muốn cho các em hiểu sự học là hệ trọng và các em còn có thể làm được nhiều thứ to lớn hơn trong đời.

Continue reading “SÁNG – Hành trình đầu tiên.”

Advertisements

U Bein Bridge – Mandalay, Burma

The longest and oldest teakwood bridge is located in Mandalay, the second largest city in Myanmar. The 1.2 km bridge was built in 1857 by the local Mayor – U Bein (then, the bridge was named after the Mayor) when the capital of Ava Kingdom moved from nearby Amarapura to Mandalay.

Continue reading “U Bein Bridge – Mandalay, Burma”

Burma August 2017

30 July, 2017

10:30 am (local time – Myanmar is later than Vietnam 30 minutes) – We arrived Yangon where used to be the capital of Burma until 2008. It was raining outside. My friend said this time is rainy season here.

Although hotel booking was done and we also received response from the hotel, we could not check in because we did not get a confirmation from them. Hence, we went around and got in Ocean Pearl Inn on Botatuang Pagoda Road. It is a small hotel but OK for backpackers like us. The price was lower than travel season ($23/duel room) with breakfast (toasts and eggs always). The room is equipped two beds, one TV (only 1 Myanmar channel), bathroom with hot water, a fridge, and an air conditioner.

Continue reading “Burma August 2017”

Laos & Thai 2017

We would love to spend our New Year eve in Laos, so on 31 December 2016 we arrived Vientiane. I departed from Tra Vinh to Ho Chi Minh City, then from HCMC to Pakse International airport, after transiting, we moved to Vientiane. I woke up too early, hence I got headache all the way.

Paske International airport is very small compared to other international airports where I was visited. The immigration is not also modern. I could see that the security system is old and not really good. Maybe that is the reason why trafficking happens with high rate in Laos. There were a few passengers. We waited for around 30 minutes and back to the plane. The plane is AR airplane, so it is very small. I usually travel by air bus, so that was my first time I have been in an AR airplane. The plane has two fans and around 100 seats. When the plane took off, I was so scared because it made a very dangerous sound (from the fans) and it was shaking.

Continue reading “Laos & Thai 2017”