Giờ, muốn có được một khối óc sáng suốt, ta phải làm thế nào? Có thể trông cậy nơi giáo dục ở nhà trường được không? Chắc chắn là không thể hoàn toàn trông cậy nơi đó được. Có nhiều duyên cớ mà có lẽ duyên cớ này là quan trọng nhất: Chương trình ở trường quá nặng nề mà thời gian để tiêu hóa những kiến thức đó quá ngắn ngủi. Trong vài năm mà bắt đầu óc phải chứa đựng không biết bao nhiêu điều mà có lẽ suốt đời ta, nếu thật thông minh, cũng không đủ để tiêu hóa. Continue reading

Advertisements

IMG_0552 edited

Xây lại Trường Xanh để giáo dục là Địa bàn Tôn quý

Hiến pháp Bhutan quy định sáu mươi phần trăm diện tích quốc gia phải được phủ kín bằng rừng xanh, mãi mãi. Bhutan cũng là quốc gia đầu tiên không đo lường sức khỏe của đất nước bằng Tổng Sản phẩm Nội địa (GDP) mà bằng chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH).

Quan niệm hạnh phúc ở nơi khác thường là có công ăn việc làm, có mái nhà che mưa nắng, tiêu xài hàng hóa xa xỉ, rồi đo lường hạnh phúc của cá nhân và gia đình bằng con số, và đo sự phát triển của một quốc gia bằng chỉ số GDP

Continue reading “TRƯỜNG XANH – Thakur S Powdyel”