Giờ, muốn có được một khối óc sáng suốt, ta phải làm thế nào? Có thể trông cậy nơi giáo dục ở nhà trường được không? Chắc chắn là không thể hoàn toàn trông cậy nơi đó được. Có nhiều duyên cớ mà có lẽ duyên cớ này là quan trọng nhất: Chương trình ở... Continue Reading →

Advertisements

TRƯỜNG XANH – Thakur S Powdyel

Xây lại Trường Xanh để giáo dục là Địa bàn Tôn quý Hiến pháp Bhutan quy định sáu mươi phần trăm diện tích quốc gia phải được phủ kín bằng rừng xanh, mãi mãi. Bhutan cũng là quốc gia đầu tiên không đo lường sức khỏe của đất nước bằng Tổng Sản phẩm Nội địa... Continue Reading →

Đừng tưởng

Tác giả: Bùi Giáng Đừng tưởng cứ núi là cao Cứ sông là chảy, cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu Cứ Trên là Sáng cứ Tu là Hiền Đừng tưởng cứ đẹp là tiên Cứ nhiều là được cứ tiền là xong Đừng tưởng không nói là câm Không nghe là... Continue Reading →

Nho – Lão – Phật

Giáo lý Phật như Mặt trời, Giáo lý của Đức Lão tử như Mặt trăng, còn Giáo lý của Đức Khổng Tử như Ngôi sao.   1. Đạo Nho: được Khổng Tử lập nên, là một hệ thống đạo đức, triết lý và tôn giáo. Theo Nho giáo, việc đầu tiên ở mỗi người là... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑