Search

Tag

Collections

Giờ, muốn có được một khối óc sáng suốt, ta phải làm thế nào? Có thể trông cậy nơi giáo dục ở nhà trường được không? Chắc chắn là không thể hoàn toàn trông cậy nơi đó được. Có nhiều duyên cớ mà có lẽ duyên cớ này là quan trọng nhất: Chương trình ở trường quá nặng nề mà thời gian để tiêu hóa những kiến thức đó quá ngắn ngủi. Trong vài năm mà bắt đầu óc phải chứa đựng không biết bao nhiêu điều mà có lẽ suốt đời ta, nếu thật thông minh, cũng không đủ để tiêu hóa. Continue reading

TRƯỜNG XANH – Thakur S Powdyel

IMG_0552 edited

Xây lại Trường Xanh để giáo dục là Địa bàn Tôn quý

Hiến pháp Bhutan quy định sáu mươi phần trăm diện tích quốc gia phải được phủ kín bằng rừng xanh, mãi mãi. Bhutan cũng là quốc gia đầu tiên không đo lường sức khỏe của đất nước bằng Tổng Sản phẩm Nội địa (GDP) mà bằng chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH).

Quan niệm hạnh phúc ở nơi khác thường là có công ăn việc làm, có mái nhà che mưa nắng, tiêu xài hàng hóa xa xỉ, rồi đo lường hạnh phúc của cá nhân và gia đình bằng con số, và đo sự phát triển của một quốc gia bằng chỉ số GDP

Continue reading “TRƯỜNG XANH – Thakur S Powdyel”

Đừng tưởng

images
Tác giả: Bùi Giáng

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ Trên là Sáng cứ Tu là Hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong

Continue reading “Đừng tưởng”

Nho – Lão – Phật

Giáo lý Phật như Mặt trời, Giáo lý của Đức Lão tử như Mặt trăng, còn Giáo lý của Đức Khổng Tử như Ngôi sao.

 

Continue reading “Nho – Lão – Phật”

WordPress.com.

Up ↑